Ansök till skolan via vår skolplattform Schoolity
https://www.schoolity.se/apply/?school=Maria_Elementar

Skolans ordningsregler

 Vi som arbetar och studerar på Maria Elementarskola vill skapa goda förutsättningar för att få en studiemotiverande, lugn och trygg miljö. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med nedanstående ordningsregler.

Maria Elementarskolas elever

 • Verkar för att alla ska känna sig trygga och må bra i skolan.
 • Verkar för att ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller mobbning.
 • Visar respekt och är vänliga mot kamrater och alla som arbetar i skolan.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Lämnar ej skolans område under skoldagen utan att meddela det.
 • Är rädda om skolans material och lokaler.
 • Tar av mössa, keps och huva inomhus.
 • Har vårdad klädsel.
 • Äter inte godis, dricker läsk eller tuggar tuggummi under skoldagen.
 • Följer skolans mobilpolicy, vilket innebär att man låser in mobil/mobilklocka under hela skoldagen.

Under lektionen

 • Kommer i tid till lektionen och har med sig böcker och material.
 • Elever i årskurs 4-6 har en egen skoldator. Denna tar eleven med till skolan varje skoldag och ser till att datorns batteri är laddat. Datorn används enligt lärarens anvisningar.
 • Är aktiv och nyttjar lektionen för att lära och utvecklas på bästa sätt.
 • Stöttar varandra och bidrar till en god studiemiljö och arbetsro.

På rasten

 • På rasterna går vi ut och stannar inom skolans rastområde om inte läraren meddelar något annat. Under långrasten får åk 7 till åk 9 lämna skolgården.
 • Vi strävar efter att alla ska ha det bra under rasterna.
 • Vi leker med snön men kastar inte snöboll på varandra.