Maria Elementar är en traditionell F-9 skola. Undervisningen är lärarledd och alla elever har hemklassrum med bänkar med läroböcker. Kunskapsinhämtning är central i skolan och läxor ett naturligt inslag. Betyg delas ut från årskurs 4. Eleverna verkar trivas och ha roligt i skolan, och når ofta goda resultat. Sådana resultat fodrar studieteknik. Koncentrationsförmåga, uthållighet, självförtroende, ordning och reda är kvaliteter som eleverna utvecklar och stärker.

Maria Elementar har funnits sedan 1885. Man tänker kanske då att en så gammal skola vilar stabilt och är fylld av traditioner. Det stämmer. Körsången och elevernas uppträdanden har glatt publiken i alla tider. Men det är också en modern skola i utveckling. 3D-skrivare och robotbygge är delar av teknikämnet. Design och textil vitaliserar slöjden. Författare och skribenter stimulerar elevernas litterära skrivande. Elever i årskurs 4-9 introduceras i träningsformer som crossfit och de äldre eleverna i några av antikens idrottsgrenar som fäktning, boxning och brottning. Skolan fokuserar the touchstones och ser så att eleverna är bekanta med stadens museer, operan och andra viktiga platser i vårt närområde. Igenkännigsfaktorn är av vikt, precis som elevernas kunskapsinhämtning.

Maria Elementar ligger i stan på Fredmansgatan 1-3 på Kvarnhöjden, Södermalm. Skolans yngre klasser, fritidshem och matsal är på Högbergsgatan 52. Fritidshemmet besöker dagligen närbelägna parker och lekplatser. Matsalen drivs av skolans köksmästare som lagar god och näringsrik mat. Vi drivs utan vinstkrav av Märta Fransons stiftelse.