Om skolan

Maria Elementarskola är en traditionell F-9 skola, för närvarande med 340 elever. Skolan har funnits sedan 1885. Undervisningen är lärarledd och alla elever har hemklassrum. Kunskapsförmedling är central i skolan och läxor ett naturligt inslag. Betyg delas ut från årskurs 4. Eleverna verkar trivas och ha roligt i skolan, och når ofta goda resultat. Sådana resultat fodrar studieteknik, alltså koncentrationsförmåga, uthållighet, självförtroende, ordning och reda – kvaliteter som elever i Maria Elementar utvecklar och stärker.

Skolans kultur- och teknikprofil består av körsång och drama. 3D-skrivare och robotbygge är delar av ämnena teknik och teknikslöjd. Under läsåret 2022/2023 arbetar några klasser på temat Östersjön. Författare och skribenter ska stimulera elevernas litterära skrivande. Årskurs 8 ansvarar för skolans tidning. Skolan har en aktiv schackklubb. Elever i årskurs 4-9 introduceras i träningsformen crossfit, de äldre eleverna i några av antikens idrottsgrenar som fäktning, boxning och brottning. 

Maria Elementarskola ligger på Kvarnhöjden med adress Fredmansgatan 1-3, mellan Slussen och Medborgarplatsen på Södermalm. Skolans yngre klasser, fritidshem och matsal har sina lokaler på Högbergsgatan 52. Fritidshemmet besöker dagligen närbelägna parker och lekplatser. Matsalen drivs av skolans köksmästare som lagar god och näringsrik mat. Skolan drivs utan vinstkrav av Märta Fransons stiftelse. 

Lika behandling

Maria Elementarskola bedriver organiserat trygghetsarbete. Alla elever och vuxna, i alla delar av verksamheten, ska känna sig trygga och uppleva att de behandlas väl och likvärdigt i samspel med andra.

Vi strävar efter att möta medmänniskor med vänlighet, artighet och generositet.