Musik i Maria Elementarskola

Sedan 2019 prövade elever i mellanstadiet att spela olika instrument under skoltid. Klassen delades upp i två grupper, där halva klassen spelar fiol och den andra halvan gitarr. De flesta i klassen har aldrig spelet fiol eller gitarr tidigare. Detta gör uppgiften speciell och utmanande. Detta projekt har pausats sedan hösten 2022.

Maria Elementarskolas jul- och skolavslutning präglas av körsång. Under ledning av skolans lärare i musik lär sig eleverna sjunga i stämmor. Skolan har även en frivillig kör med elever som vill sjunga mer än under lektionstid. Den frivilliga kören övar på raster och efter skoltid.