Musikprojekt

Höstterminen 2019 påbörjade Maria Elementarskola ett pilotprojekt med Östermalms Musik & Kulturskola. Årskurs 5 fick lära sig spela ett instrument under skoltid. Klassen delades upp i två grupper, där halva klassen lärde sig spela fiol och den andra halvan gitarr. Tillsammans ingick eleverna i en orkester. De flesta i klassen hade aldrig spelet fiol eller gitarr tidigare. Detta gjorde uppgiften extra speciell och utmanande.

Projektet visade sig vara oerhört uppskattat och fortsätte under vårterminen 2020. Att spela i en orkester ökar elevernas koncentrationsförmåga. Det är en utmaning att spela rätt toner och samtidigt lyssna på andra. Lektionerna tillförde också ökad gemenskap och sammanhållning i klassen.

Under höstterminen 2020 har satsningen på skolans musikaliska profil med instrumentundervisning och orkester fortsatt, dock under egen regi. Skolan har anställt en fiollärare och en gitarrlärare. Hela mellanstadiet får nu lära sig spela ett av dessa instrument under skoltid.

Maria Elementarskolas jul- och skolavslutning präglas av körsång. Under ledning av pedagogen Marta Bielanski får eleverna lära sig att sjunga i stämmor. Skolan har även en frivillig kör med elever som vill sjunga mer än under lektionstid. Den frivilliga kören övar på raster och efter skoltid.