Besöksadress

Kvarngatan 18. Expedition på våning 2

Postadress

Fredmansgatan 1-3

118 47 Stockholm

 

Expedition

Malin Rosén

Tfn 073-625 09 61

expeditionen@mariaelementarskola.se

 

Rektor

Thomas Näslund

Tfn 073-625 09 62

thomas.naslund@mariaelementarskola.se

 

Biträdande rektor

Marie Gulliksson

Tfn 073-625 09 60

marie.gulliksson@mariaelementarskola.se

Fritidshem

Månen

 Tfn 073-625 09 68

 Jorden

 Tfn 073-625 09 67

Skolsköterska

Emma Lanstad

tel. 08-92 85 84

info@skolhalsan.se

 

Vaktmästare

Paulos Xanthopoulos

Tfn 073-625 09 65

paulos.xanthopoulos@mariaelementarskola.se

Bibliotek
Styrelsen

Eva Bejerot

Ordförande i styrelsen för Märta Fransons stiftelse

eva.bejerot@mariaelementarskola.se