Skolans fritidshem

Maria Elementarskolas fritidshemsverksamhet inrättades år 1974. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande, samt erbjuder en meningsfull fritid. Vi förenar trygghet och omsorg med pedagogisk verksamhet. Vi ger barnet möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, självkänsla och identitet genom ett positivt samspel med andra elever och vuxna.

Idag har fritidshemmet fyra avdelningar, Månen, Jorden, Pluto och Stjärnan. Fritidshemmet ligger på Högbergsgatan 52. Pluto öppnar kl 07:00 på morgonen. Kl 08:30 börjar skoldagen och när skoldagen slutar tar fritidsverksamheten vid. Efter mellis runt 14:30 går barnen oftast till olika parker och leker. En ambition är att barnen ska lära känna sin närmiljö. Det sker oftast under skolloven med museibesök, biobesök, bad, utforska exempelvis Långholmen, Skansen och Tantolunden. Fritidshemmet stänger dagligen kl 17:45. 

 

Fritidshemsplatsen är avgiftsbelagd. Du betalar en avgift varje månad, alltså i 12 månader när ditt barn går på fritids.

Platsen på fritidshemmet ska sägas upp på fritidshemmet eller skolans expedition. Observera att det är en månads uppsägningstid som gäller.

Aktiviteter på fritids

Skapande

I den skapande ateljén finns möjlighet att arbeta kreativt. Skapande är något som ofta återkommer i vår verksamhet. Eleverna får prova på olika material och teknik.

Rörelse

Fritidshemmet erbjuder dagligen en aktivitet som innebär rörelse. Till exempel bollspel, dans till musik, lekar av olika slag, skådespel och andra uppträdanden.

Utevistelse

Vid utevistelse är vi antingen på skolgården eller i en närliggande park, såsom Timmermansparken, Skånegläntan och Björns trädgård.

Fri lek

Varje dag finns det möjlighet till fri lek. Fritidshemmet har flera olika rum som eleverna kan utforska. I den fria leken tränas barnen i social samvaro och utvecklar abstrakt tänkande.

Barn är inte vuxna. För att begränsa överdriven skärmtid och motverka kränkningar som kan förekomma via mobiltelefoner är fritidshemmet mobilfritt. Mobiltelefonen ska vara avstängd tills eleven går hem.

Föräldrar kan alltid ringa fritidshemmet om de vill nå sitt barn, och barnen får självklart också ringa föräldrarna vid akuta händelser. Telefonen används inte för samtal med kamrater.