Föräldraföreningen

Redan 1892 startade den allra första föräldraföreningen i Sverige. Syftet var att verka för ett samarbete mellan hem och skola. Det var viktigt då och är minst lika viktigt idag. Maria Elementarskola har en föräldraförening sedan många år tillbaka. Styrelsen består av ett antal föräldrar som jobbar ideellt för att behålla och stärka skolans höga kvalitet genom att verka som en länk mellan elever, föräldrar och skolledning.

Alla föräldrar är välkomna och val av styrelse sker i samband med årsmötet. Vårdnadshavare till barn på Maria Elementarskola är automatiskt medlemmar i skolans föräldraförening, men avgör själva i vilken grad de vill vara aktiva. Föreningen tar i dagsläget inte ut någon medlemsavgift från föräldrar i skolan. Styrelse har som ambition att ha möte en gång i månaden, där även skolan representeras av rektor och/eller ordförande för Stiftelsen Maria Elementarskola.

Uppdrag

Föräldraföreningens arbete utgår från målbilden att Maria Elementarskola är en skola med högkvalitativ undervisning och en plats där elever och medarbetare trivs. Maria Elementarskola ska vara den bästa skolan för våra barn. Vi driver frågor som föräldrar anser viktiga genom kontakt med skolan och dess ledning.

Föräldraföreningens uppgift är att:

  • Verka för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.
  • Ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.
  • Verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar, skolans ledning och personal.
  • Stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro.
  • Värna om skolans värden, särart och dess bärande principer.

Årligen arrangeras Öppet hus i Maria Elementarskola. Evenemanget organiseras av föräldraföreningen och sker i samarbete med skolans personal. Skolans öppna hus har som syfte att dels stärka gemensamhetskänslan för elever/föräldrar/pedagoger, dels presentera skolan för elever/föräldrar som önskar plats på skolan. Alla insamlade medel går direkt tillbaka till skolans elever.

Hur engagerar man sig?

Kontakta föräldraföreningen per mail och berätta att du vill engagera dig. Skriv gärna vad du är bra på och skulle kunna bidra med, eller om du är intresserad av att ställa upp för inval i styrelsen. Ange gärna vilken klass ditt barn går i.

Föräldraföreningens styrelse
Ordförande: Fredrik Lagerström
Petra Gröminger
Staffan Norrga
Mia Person
Joel Berring
För inval: Anu Kyngas

Kontakt

Föräldraföreningens mejladress är foraldraforeningen@meskola.se Vi kan också nås via Schoolsoft.