Upprop

Maria Elementarskolas upprop för höstterminen äger rum i Maria Magdalena kyrka. En tradition sedan decennier.

Idrottsdag

I början av höstterminen har åk 4-9 en idrottsdag på Enskede IP. Eleverna i högstadiet har även en dag i orientering på Hellasgården.

FN-dagen

FN fyller år den 24 oktober. Det firas med en konsert och uppträdanden i skolans festsal. Eleverna arbetar med FN-frågor i klassrummen.

Lucia

Lucia firas alltid på morgonen i Maria Magdalena kyrka. Skolans Lucia, en elev i åk 9, röstas fram av högstadiet.

Lilla julspelet

Lilla julspelet presenteras av elever i primärklassen (förskoleklassen) och lågstadiet. Julspelet hålls inför resten av skolans klasser och barnens föräldrar. Tomtenissar, pepparkaksgubbar, stjärngossar, renar m fl gör entré på scenen.

Julspelet

Elever i åk 4-9 framför Viola Langbys julspel i Maria Magdalena kyrka. Julspelet börjar med ett spektakulärt ljuståg med ca 200 elever. Rollerna som Maria, Josef, de tre vise männen, ärkeängeln Gabriel, storänglarna och herdarna spelas av elever i åk 9. Arrangemanget är öppet för allmänheten och drar ofta stor publik.

Jullunch

Åk 9 avslutar terminen med en traditionell jullunch tillsammmans med lärarna i skolans festsal med mycket prat och skratt.

Öppet hus

I samarbete med skolans lärare anordnar Föräldraföreningen öppet hus på skolan i mitten av vårterminen. Föräldrar, vänner och sökande elever är välkomna att se lokalerna och träffa skolans lärare och elever. Dagen avslutas med en konsert.

Stora festen

Klass 9 arrangerar en stor fest för elever i åk 5-8. Inträdesavgiften går till 9:ans avslutningsmiddag. Varje år har festen ett nytt tema. Pris för bästa utklädnad delas ut. Talangjakter, lekar och danstävlingar ordnas.

Skolans dag

I slutet av vårterminen ordnas skolans dag. En heldag där elever i alla klasser deltar i en utflykt. Dagen får eleverna att känna samhörighet mellan åldersgränserna.

Våravslutning

Skolavslutningen hålls i Katarina kyrka med tal, körsång, premieutdelning för utmärkande insatser och betygsutdelning till elever i årkurs 9.