Idrottsdag

Under läsåret har alla elever i de tre stadierna både idrottsdag och friluftsdag. Dessa äger rum i Tanto, Zikendams IP och Hellasgården i Nacka.

FN och Östersjön

Eleverna lär sig om FNs olika funktioner och har regelbundet firat FN med sånger och deklamation. Skolan varvar FN med lära om Östersjön och dess kringliggande länders kulturer och historia.

Lucia

Lucia firas alltid på morgonen i Maria Magdalena kyrka. En elev i åk 9 har rollen som Lucia.

Lilla julspelet

Lilla julspelet presenteras av elever i primärklassen (förskoleklassen) och lågstadiet. Julspelet hålls inför resten av skolans klasser och barnens föräldrar. Tomtenissar, pepparkaksgubbar, stjärngossar, renar m fl gör entré på scenen.

Julspelet

Elever i åk 4-9 framför Viola Langbys julspel i Maria Magdalena kyrka. Julspelet börjar med ett spektakulärt ljuståg. Rollerna som Maria, Josef, de tre vise männen, ärkeängeln Gabriel, storänglarna och herdarna spelas av elever i åk 9. Arrangemanget är öppet för allmänheten och drar ofta stor publik.

Öppet hus

I samarbete med skolans lärare anordnas öppet hus på skolan i början av vårterminen. Föräldrar, vänner och sökande elever är välkomna att se lokalerna och träffa skolans lärare och elever.

Skolans dag

I slutet av vårterminen ordnas skolans dag. En heldag där elever i alla klasser deltar i en utflykt. Dagen får eleverna att känna samhörighet mellan åldersgränserna.

Våravslutning

Skolavslutningen hålls i Katarina kyrka med tal, körsång, premieutdelning för utmärkande insatser och betygsutdelning till elever i årkurs 9.