“It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies, but just as much to stand up to our friends.”

Harry Potter och de vises sten

“It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.”

Harry Potter och hemligheternas kammare

“Happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers to turn on the light.”

Harry Potter och fången från Azkaban

“We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are.”

Harry Potter och Fenixorden

“Things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect.”

Harry Potter och Fenixorden

“If you want to know what a man’s like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals.”

Harry Potter och den flammande bägaren

“There are some things you can’t share without ending up liking each other.”

Harry Potter och de vises sten

Skolans bibliotek

Sommaren 1978 fick Maria Elementarskola ett eget, litet bibliotek. De första åren byggdes biblioteket upp av böcker som föräldrar, tidigare elever och vänner skänkte. Senare köptes böcker av skilda slag in, beroende på önskemål och vad ekonomin tillät. På elevråden lämnades förslag på böcker som klasserna vill läsa eller tyckte var bra. Alla önskemål kunde givetvis inte uppfyllas, men ungefär tre böcker per klass köptes in. Även idag skänker föräldrar och elever böcker som de läst och inte har plats för till skolbiblioteket, något som är mycket välkommet.

Sedan ett antal år tillbaka får skolan ett statligt litteraturbidrag från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Tillsammans med bidraget och skolans eget anslag för bokinköp, så förnyas och utökas bokbeståndet. Nyutgivna och av eleverna önskade böcker köps in. De yngsta eleverna får träna läsning med bilderböcker, sagor och annan lättläst litteratur. På mellanstadiet får eleverna skriva bokrecensioner och lära känna olika författare. På önskemål hålls också föredrag för klasserna om en viss författare till en populär bok. Elever som varit först ut att låna en ny bok, får ofta berätta om boken inför klassen. Vad boken handlade om, vad eleven tyckte om den, och så vidare. Det brukar vara populärt.

Förutom skönlitterära böcker, finns det faktaböcker av många skilda slag och svårighetsgrad, kokböcker för barn, frågeböcker, gåtböcker, origami (japansk pappersvikningskonst), julpyssel och liknande. Det finns också tidskrifter som Illustrerad vetenskap och Populärhistoria. Äldre läroböcker finns kvar som referensexemplar och går också att låna. Sedan 2000-talets början har behovet av uppslagsverk minskat. Idag söker eleverna fakta på internet. I biblioteket finns möjligheten att låna en dator för att söka information på nätet.

Länge fanns en schemalagd lektion på Maria Elementarskola som hette ”Samling kring litteratur”. Idag har varje klass en schemalagd bibliotekstimme. Eleverna är givetvis välkomna på andra tider också för att använda datorerna, eller för att låna eller återlämna böcker.