Maria Elementarskola

Skapa din framtid hos oss

Skolans organisationAnsök till skolan

December 2020

På grund av pandemin måste Maria Elementarskola, för första gången i skolans historia, ställa in det traditionella Luciafirandet och Julspelet i Maria Magdalena Kyrka. Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och anvisningen om antalet tillåtna personer vid sammankomster.

Läsårsdata HT 2020

18 augusti – Höstterminens första skoldag

17-18 september – Fotografering

12 oktober – Studiedag

26-30 oktober – Höstlov

11 december – Lucia i Maria Magdalena kyrka

17 december – Julspel i Maria Magdalena kyrka

18 december – Höstterminens sista skoldag

Fritidshemmet är öppet för inskrivna elever under lov- och studiedagar, frånsett klämdagen den 14 maj 2021.

Läsårsdata VT 2021

8 januari – Vårterminens första skoldag

1-5 mars – Sportlov

17 mars – Studiedag, skolan och fritidshemmet är stängt!

6-9 april – Påsklov

14 maj – Studiedag

9 juni – Skolavslutning i Katarina Kyrka

Aktuellt

Maria Elementarskola har enstaka platser kvar i vissa årskurser. Kontakta expeditionen om Du vill börja hos oss till vårterminen.

Under hösten har alla skolans elever fått en ryggsäck med skolans logga. Varje ny elev som börjar på Maria Elementarskola kommer få en.

Projektet med instrument- och orkesterspel fortsätter. Nu för hela mellanstadiet! Klicka på pratbubblan för att läsa mer.

 

Ett skolår

Terminerna på Maria Elementar är fyllda av aktiviteter. Skolan uppmärksammar FN och Nobeldagen. Högtider, upprop och avslutningar hålls i Maria Magdalena eller Katarina kyrka.

Fritidshem

Skolans fritidshem har funnits sedan år 1974. Information om avdelningar, öppettider, aktiviteter, planeringsform, målsättning med mera finner Du här.

Bibliotek

Skolans fick ett eget bibliotek sommaren 1978. Länge fanns en lektion som hette “Samling kring litteratur”. Förutom skönlitteratur finns intressanta faktaböcker att låna.

Elevhälsa

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Maria Elementar- skolas elevhälsoteam träffas regelbundet för att utreda och hjälpa elever som är i behov av stöd.

Skolans historia

Maria Elementarskola grundades år 1885 av magister Jean Bernhard Ångman och är en av Stockholms äldsta fristående skolor. Vi har en gedigen kunskapsprofil.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen arbetar ideellt för att behålla och stärka skolans höga kvalitet, och verkar genom att vara en länk mellan elever, föräldrar och skolledning. 

Antal elever

HT 2020

Kontakta oss

10 + 9 =

Kristina Peponi

Tfn 08-120 216 22

Telefontid kl 9-15

exp@meskola.se

Jolanta Laurinski

Tfn 08-120 216 23

rektor@meskola.se

 

Månen

Tfn 08-120 216 29 eller 073-625 09 68

Jorden

Tfn 08-120 216 28 eller 073-625 09 67

Linda Larsson

Tfn 08-120 216 27

linda.larsson@meskola.se

 

Claudia Rubio

Tfn 08-120 216 24

På skolan måndag till onsdag

skolhalsa@meskola.se

Pavlos Xanthopoulos

Tfn 073-625 09 65

vaktmastare@meskola.se

 

Stefan Weise

Tfn 073-577 05 56

bibliotekarie@meskola.se

 

Eva Bejerot

Ordförande i styrelsen för Stiftelsen Maria Elementarskola

eva.bejerot@meskola.se