Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Studieresultat

Här nedan redovisas det genomsnittliga meritvärdet för de elever som har avslutat årskurs 9 enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Förutom resultaten för Maria Elementarskola, redovisas också resultaten för Stockholms kommun och hela riket som en jämförelse.

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16/17 bästa betygen i elevens slutbetyg, 17 betyg med språk inom språkvalet (franska,tyska eller spanska). Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 340 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som har fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Det nya betygssystemet enligt Gy2011:  E=10   D=12,5   C=15   B=17,5   A=20 poäng