Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Maria Elementarskolans ordningsregler:

Vi som arbetar och studerar på Maria Elementarskola vill skapa de bästa förutsättningar för att få en studiemotiverande, lugn och trygg miljö. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att hålla oss till nedanstående ordningsregler.

 

Allmänt

–        vi verkar för att alla ska känna sig trygga och må bra i skolan

–        vi verkar för att ingen ska bli utsatt för kränkande behandling eller mobbning

–        vi visar respekt och är vänliga mot kamrater och alla som arbetar i skolan

–        vi använder ett vårdat språk

–        vi tar inte med pengar eller värdeföremål till skolan

–        skolan ansvarar inte för privat egendom

–        vi är rädda om skolans material och lokaler

–        vi tar av mössa, keps och huva inomhus

–        vi äter inte godis, dricker läsk eller tuggar tuggummi under skoldagen

–        Åk PK – åk6: vi lämnar våra mobiler till mobildagis i en korg som finns i klassrummet. Mobilen får vi sedan ta med när vi går hem. Endast min lärare kan ge tillstånd till att använda mobilen i exempelvis en undervisningssituation.

–        Åk 7 – åk 9: mobilen lämnas i en korg när vi kommer in i klassrummet. Vi använder inte mobilen i skolans lokaler, varken i trapphus, korridorer eller i klassrum. Vi använder inte heller mobilen i matsalen, när vi har idrott eller friluftsdagar.

 

Lektion

–        vi kommer i tid till lektionen och har med böcker och material

–       vi respekterar arbetsron

–       vi lyssnar på lärare/övrig personal och kamrater

–        vi är aktiva och utnyttjar lektionen för att lära och utvecklas på bästa sätt.

–        vi stöttar varandra och bidrar till en god studiemiljö

 

Rast

–        på rasterna går vi ut och stannar inom skolans rastområde. Under lunchrasten får 7-9 lämna skolgården

–        vi strävar efter att alla ska ha det bra under rasterna

–       vi leker i snön men kastar inte snöboll på varandra

 

Om elev bryter mot våra gemensamma ordningsregler blir konsekvensen att lärare eller rektor kan vidta en eller fler av följande åtgärder:

–        föräldrar kontaktas

–        störande eller farliga föremål beslagtas

–        elev kan avstängas tillfälligt från lektion, annan aktivitet, studiebesök eller skolresa

polisanmälan