Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

SKOLANS PROFIL

 

Maria Elementarskola

Maria Elementarskola är en fristående skola med gamla anor. Den grundades redan 1885 och bedrivs i stiftelseform dvs. den är inte vinstdriven. Skolan omfattar primärklass för sexåringar och grundskola, årskurs 1 – 9.

I Maria Elementarskola står kunskapsinhämtningen i centrum. Vi är en traditionell skola i den meningen att undervisningen i huvudsak är lärarledd (katederundervisning). Hos oss är läxor ett naturligt inslag och utvärdering sker genom betyg från och med årskurs 4. Skolans ambition är att alla elever ska kunna gå vidare till gymnasial utbildning.

Undervisningen i engelska påbörjas i årskurs 1 och från och med årskurs 3 finns idag möjlighet att välja ytterligare ett främmande språk (tyska, franska eller spanska). Också musikaliska och konstnärliga ämnena tillmäts vikt. Viss undervisning bedrivs i halvklass.

Verksamheten i Maria Elementarskola ska präglas av ordning och reda, respekt för lärare och kamrater, liksom för alla människors lika värde. I Maria Elementarskola reser sig eleverna när läraren kommer in i klassrummet. Man visar allmän hyfs och bordsskick. Skolan ska ha nolltolerans mot kränkande beteenden och elaka tillmälen. Lektioner i etik förekommer i samtliga årskurser. Allt detta syftar till att rusta eleverna med social kompetens och denna ambition fångas i skolans motto:

MÖT MEDMÄNNISKORNA MED VÄNLIGHET, ARTIGHET OCH GENEROSITET.

Skolans lärare ska inte bara vara goda pedagoger, utan också goda föredömen för våra elever såväl i som utanför klassrummet. Det innebär dock inte att skolan kan eller ska ta över föräldrarnas fostrande roll. Tvärtom vill Maria Elementar ställa krav på föräldramedverkan och på att föräldrarna aktivt ställer upp på skolans värdegrund.

Maria Elementarskola vårdar sina traditioner. Vi har bland annat upprop, julspel och avslutning i kyrkan. Skolan är dock inte konfessionell.