Musikprojekt

Höstterminen 2019 påbörjade Maria Elementarskola ett pilotprojekt med Östermalms Musik & Kulturskola. Årskurs 5 får lära sig spela ett instrument under skoltid. Klassen har delats upp i två grupper, där halva klassen lär sig spela fiol och den andra halvan gitarr. Tillsammans ingår eleverna i en orkester. De flesta i klassen hade aldrig spelet instrumentet de valde innan. Detta gör uppgiften extra speciell och utmanande.

Projektet har visat sig vara oerhört uppskattat och fortsätter under vårterminen 2020. Uppgiften ökar elevernas förmåga att lyssna på varandra och samtidigt spela rätt toner själva. Lektionerna tillför ökad gemenskap och sammanhållning i klassen.

Maria Elementarskolas jul- och skolavslutning präglas av körsång. Under ledning av pedagogen Marta Bielanski får eleverna lära sig att sjunga i stämmor. Skolan har även en frivillig kör med elever som vill sjunga mer än under lektionstid. Den frivilliga kören övar på raster och efter skoltid.

Filmklipp med körsång från skolans julspel och avslutning kommer inom kort nedan.