Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Skolhälsovård

Skolhälsovården har till uppgift att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor och är en fortsättning av den hälsovård som bedrivs på Barnavårdscentralen.
Skolhälsovårdens uppgift är att vara förebyggande och omfattar hälsokontroller, hälsosamtal såväl som enklare sjukvårdsinsatser.
Den fullföljer även det vaccinationsprogram som påbörjats på BVC.

PK  (år 6) alt. hälsosamtal. Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel. Allmän hälsoundersökning hos skolläkaren tillsammans med förälder. Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR – andra sprutan) för barn födda år 2002 och senare.

Årskurs 1                   

Årskurs Tillväxtkontroll samt samtal om lärande, trivsel och kamratrelationer.

Årskurs 3                   

Årskurs 4  Hälsosamtal. Undersökning av syn samt längd, vikt och rygg. Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta (DTP 4:e sprutan) för barn födda före år 2002.

Årskurs 5   Vi erbjuder HPVvaccination mot livmoderhalscancer för alla flickor i åk 5. Två doser ges med sex månaders mellanrum.

Årskurs 6  Undersökning av längd, vikt, syn och rygg. Vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR 2:a sprutan) för barn födda före år 2002.

Årskurs 7                   

Årskurs 8  Hälsosamtal. Undersökning av längd, vikt samt rygg.

Årskurs 9  Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta (DTP – 5:e sprutan) för barn födda år 2002 och senare.

Vid behov görs extra kontroller och riktade undersökningar utöver ovanstående.

Skolsköterska
Carina Vetternin-Mitchell

Skolläkare
Lotta Tingstam