Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Maria Elementarskolas fritidshem

Fr.o.m. 2002-07-01 är skolans rektor ansvarig för all fritidshemsverksamhet för barn i skolåldern.
Maria Elementarskolans fritidshem består av två avdelningar, Månen och Jorden.

Fritidshemmet Månen och Jorden, Högbergsgatan 52.
Fritidsklubben: Stjärnan

Maria Elementarskolas målsättning för fritidshemsverksamheten är att ge eleverna meningsfull sysselsättning i en bra miljö.

Barn är väldigt receptiva. Därför behöver de, för att utvecklas till harmoniska vuxna, få leva i en miljö fri från våld, svordomar och skällsord. Snarare måste deras omgivning vara präglad av omtanke, vårdat språk och skolans motto: ”Möt medmänniskorna med vänlighet, artighet och generositet.”

Under god pedagogisk ledning vill vi ge våra yngsta elever möjligheter till lek och avkoppling efter skoldagens slut, samt ge dem en etisk och estetisk fostran i Maria Elementarskolas anda.