Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Skolans organisation

Maria Elementarskola är en samskola med enskild huvudman, alltsedan den grundades år 1885. Stat och kommun är därför inte skolans huvudman och har därmed inte heller en huvudmans ansvar för skolan eller behörighet att förändra skolans uppgift och organisation. Skolan ägs av Stiftelsen Maria Elementarskola. Stiftelsen, skolans huvudman, står under länsstyrelsens tillsyn och har att utöva sin verksamhet i enlighet med svensk stiftelselagstiftning. Dess angelägenheter handhas av en styrelse.

Skolans rektor är Annika Ekman.

 

Vid halvårsskiftet lämnade Åke Florestedt styrelsen och fyra nya styrelseledamöter utsågs.

Mikael Odenberg är ny ordförande i stiftelsens styrelse. Mikael har de senaste nio åren varit generadirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät och har dessförinnan en lång politisk karriär som bl.a. riksdagsledamot och försvarsminister. Vårterminen 1978 vikarierade Mikael som lärare vid skolan och undervisade svenska i åk 6, 7 och 9.

Mikael Eskils är VD för fastighetskoncernen Wallfast, som äger och förvaltar närmare 4 000 bostadslägenheter i Stockholmsområdet. Wallfast äger också Maria Elementars skolfastighet.

Bertil Jakobsson var rektor för Maria Elementarskola åren 1996– 2003 och 2008-2009

Ruth Michaeli är lärare och undervisar f.n. i matematik och hemkunskap.

 

Styrelse
Ordförande Mikael Odenberg  Epost: Mikael@Odenberg.se
Vice ordförande, Mats Lilliecrona
Anders Thompson
Ann-Charlotte Sjöström
Eva Bejerot
Geza Csaki
Mats Lilliecrona
Mikael Eskils
Bertil Jakobsson
Ruth Michaeli

E-post: styrelsen@meskola.se

Rektor Annika Ekman
E-post: rektor@meskola.se