Maria Elementarskola

Skapa din framtid hos oss

Skolans organisationAnsök till skolan

Läsårsdata VT 2020

8 januari – Första skoldagen på terminen

5 februari – Informationsmöte för alla sökande

17-19 februari – Utvecklingssamtal

24-28 februari – Sportlov

9-20 mars – Prao för åk 8

18 mars – Studiedag

Fritidshemmet är öppet för inskrivna elever under alla lov- och studiedagar.

6-9 april – Påsklov

30 april – Eleverna slutar kl 13:30. Fritids stänger kl 15:00

20 maj – Eleverna slutar kl 13:30. Fritids stänger kl 15:00

22 maj – Studiedag

10 juni – Skolavslutning i Katarina Kyrka kl 16:00

11 juni – Fritidshemmet är stängt

Aktuellt

Med anledning av coronaviruset

Folkhälsomyndigheten och Skolverket menar att det i nuläget inte finns någon anledning för friska elever, som återkommit från en resa där coronaviruset spridits som mest, att stanna hemma från skolan.

På Maria Elementarskola rekommenderar vi dock att elever och medarbetare, som nyligen vistats i riskområden, stannar hemma från skolan i två veckor. Med riskområden menar vi Kina, norra Italien, Sydkorea och Iran.

Under tiden eleven är hemma kommer lärarna att hjälpa till med distansundervisning så att hon/han inte kommer efter i undervisningen. Ni ombeds att snarast kontakta rektor för att diskutera hur vi bäst hanterar varje enskilt fall. Skolans rektor nås via mail till rektor@meskola.se eller på tfn 08-120 216 23.

Första dagen efter sportlovet kommer rektor och lärare diskutera hur vi bäst arbetar under denna period, och hur vi på bästa sätt tar upp frågan om virus, smittspridning och hygienfrågor i klasserna.

——

Under vårterminen 2020 fortsätter projektet med Östermalms Musik & Kulturskola. Klicka på pratbubblan för att läsa mer.

Ett skolår

Terminerna på Maria Elementar är fyllda av aktiviteter. Skolan uppmärksammar FN och Nobeldagen. Högtider, upprop och avslutningar hålls i Maria Magdalena eller Katarina kyrka.

Fritidshem

Skolans fritidshem har funnits sedan år 1974. Information om avdelningar, öppettider, aktiviteter, planeringsform, målsättning med mera finner Du här.

Bibliotek

Skolans fick ett eget bibliotek sommaren 1978. Länge fanns en lektion som hette ”Samling kring litteratur”. Förutom skönlitteratur finns intressanta faktaböcker att låna.

Elevhälsa

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Maria Elementar- skolas elevhälsoteam träffas regelbundet för att utreda och hjälpa elever som är i behov av stöd.

Skolans historia

Maria Elementarskola grundades år 1885 av magister Jean Bernhard Ångman och är en av Stockholms äldsta fristående skolor. Vi har en gedigen kunskapsprofil.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen arbetar ideellt för att behålla och stärka skolans höga kvalitet, och verkar genom att vara en länk mellan elever, föräldrar och skolledning. 

Statistik från Skolverket

Genomsnittligt meritvärde för åk 9 på Maria Elementarskola

VT 2019

VT 2018

VT 2017

VT 2016

Kontakta oss

9 + 2 =

Administratör Kristina Peponi

Tfn 08-120 216 22

Telefontid kl 08:00-16:00

E-post: exp@meskola.se

Jolanta Laurinski

Tfn 08-120 216 23

E-post: rektor@meskola.se

 

Månen

Tfn 08-120 216 29 eller 073-625 09 68

Jorden

Tfn 08-120 216 28 eller 073-625 09 67

Linda Larsson

Tfn 08-120 216 27

E-post: linda.larsson@meskola.se

 

Pavlos Xanthopoulos

Tfn 073-625 09 65

E-post: vaktmastare@meskola.se

 


Stefan Weise

Tfn 073-577 05 56

E-post: bibliotekarie@meskola.se

 

 

Tfn 08-120 216 24

E-post: skolhalsa@meskola.se