Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Välkommen till Öppet hus 12 mars 2016
Arr. skolans föräldraförening

Program
11.30: Konsert i skolans Festsal, Högbergsgatan 52.
Direkt efter konserten erbjuds visning av fritidslokalerna och klassrummet för skolans primärklass i samma fastighet fram till 12.30. Korvförsäljning på plats.

12.00: För den som vill en gemensam promenad till Maria Elementarskolas lokaler på Fredmansgatan 1-3 där öppet hus pågår mellan kl. 12 och 14. Vi erbjuder bokloppis, försäljning av skolprylar, fiskdamm, lotteri och kafeteria (där du också kan köpa hembakt kaffebröd med dig hem!).
I skolan kan du träffa lärare, föräldrar och elever. Skolans expedition kommer att vara öppen. Där finns information om hur du ställer dig i kö till skolan.

13.00: Rektor Annica Ingemarsson finns tillgänglig i skolbiblioteket för att svara på frågor.

14.00: Avslut. Välkomna åter!