Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Maria Elementarskola växer!
Under höstterminen tog expeditionen emot en markant ökning av anmälningar till skolan – från och med höstterminen 2015 utökas därför flera årskurser med ytterligare en klass och vi har möjlighet att ta emot fler elever än vanligt! Ansök i god tid för att få plats på skolan! Ansökan görs här. Har du frågor gällande antagningen? Kontakta Jolanta Laurinski på 08-12021623.

Skolavslutning och skolstart
Skolavslutning är den 10/6.
Därefter har vi skolstart och upprop den 19/8 och lektioner kommer att pågå från och med 20/8.

Nu finns vi på Facebook – följ oss gärna för att få de senaste nyheterna!