Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Öppet hus 11 mars 2017

Den 11 mars har Maria Elementarskola Öppet hus. Som vanligt arrangeras detta av skolans föräldraförening.

Öppet hus äger rum mellan kl. 11.30 och 14.00. Alla är välkomna: gamla, nuvarande och blivande elever.

I skolan får du träffa lärare, föräldrar och elever i de olika klassrummen. Skolans expedition kommer att vara öppen. Där finns information om hur du ställer dig i kö till skolan.

Nytt program 9 mars 2017

Välkommen!