Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Nyhet!

Informationskväll!

Måndag den 22 januari bjuder Maria Elementarskola in till Informationskväll för elever och föräldrar, inför skolvalet 2018

Välkomna till Högbergsgatan 52 kl.18.30

 

FN-dagen 2017

Fritidshemmet hade under FN-dagen sitt årliga kulturella mellis. Tack alla familjer som bidrog och tack ni fantastiska elever för skönsång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information från styrelsen 2017-07-07

Vid halvårsskiftet lämnade Åke Florestedt styrelsen och fyra nya styrelseledamöter utsågs.

Mikael Odenberg är ny ordförande i stiftelsens styrelse. Mikael har de senaste nio åren varit generadirektör och chef för det statliga affärsverket Svenska kraftnät och har dessförinnan en lång politisk karriär som bl.a. riksdagsledamot och försvarsminister. Vårterminen 1978 vikarierade Mikael som lärare vid skolan och undervisade svenska i åk 6, 7 och 9.

Mikael Eskils är VD för fastighetskoncernen Wallfast, som äger och förvaltar närmare 4 000 bostadslägenheter i Stockholmsområdet. Wallfast äger också Maria Elementars skolfastighet.

Bertil Jakobsson var rektor för Maria Elementarskola åren 1996– 2003 och 2008-2009

Ruth Michaeli är lärare och undervisar f.n. i matematik och hemkunskap.

Styrelse
Ordförande, Mikael Odenberg
Vice ordförande, Mats Lilliecrona
Anders Thompson
Ann-Charlotte Sjöström
Eva Bejerot
Geza Csaki
Mikael Eskils
Bertil Jakobsson
Ruth Michaeli

 

Läsårsdata 2017-2018

Läsårsdata 2017-2018 Maria Elementarskola