Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Välkommen till
Katarina Kyrka

Tisdag den 20 december 2016 klockan 17.30 framföres

Viola Langbys  Julspel
av elever vid Maria Elementarskola

Till tonerna av julens traditionella sånger frambär änglar,

herdar och vise män sin hyllning till Jesusbarnet.

Fri entré             Insamling till Maria Elementarskola

Varmt välkomna!