Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Viktig information gällande presentationsmöte:

Ny tid för mötet är 10/2 klockan 18-19, Högbergsgatan 52. Ändringen beror på att rektor ska på begravning det ursprungliga datumet.

Mötet är till för er som står i kö eller som funderar på att ansöka om plats vid Maria Elementarskola. Det finns ett fåtal platser kvar som vi kan erbjuda. Till PKklassern aär det lång kö, men det går ändå bra att ansöka inför hösten. Om ni inte får plats till terminsstart kan det ändå uppstå en ledig plats till åk 1.

Välkomna!

Rektor Annica Ingemarsson