Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Nyhet!

Hjärtligt välkomna till upprop!

Måndagen den 20 augusti är det upprop i Maria Magdalena kyrka kl.10.00.

Samling sker på skolgården kl.9.30, där eleverna möter respektive lärare och fritidspersonal.

Elever och pedagoger går gemensamt till kyrkan för upprop.

Efter uppropet går eleverna gemensamt med pedagogerna till klassrummen.

Måndag-onsdag, slutar elever åk.4-9 efter lunch kl.12.50 och elever Pk-3 slutar skoldagen kl.13.30.

Fritidshemmet har öppet till 18.00 och fritidsklubben till 17.00.

Alla skolans elever, vårdnadshavare och andra intresserade hälsas hjärtligt välkomna att dela denna upplevelse.

Väl mött!

 

Läsårsdata 2018-2019 Maria Elementarskola