Expedition: 08-120 216 20 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Nyhet!

Maria Elementarskolas mellanstadielag är numera svenska mästare i skollags-SM i schack.

Mellanstadielaget är därmed kvalificerade att spela i Nordiska mästerskapet för mellanstadielag.

Klicka på länkarna nedan för mer information.

Sveriges schackförbund, skollag SM              Kristallen SK, skollag SM

Maria Elementarskola har även vunnit, för den bästa skolschack loggan.

 

 

Läsårsdata 2017-2018

Läsårsdata 2017-2018 Maria Elementarskola