Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se

Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Maria Elementarskola växer! Under höstterminen tog expeditionen emot en markant ökning av anmälningar till skolan – från och med höstterminen 2015 utökas därför flera årskurser med ytterligare en klass och vi har möjlighet att ta emot fler elever än vanligt! Ansök i god tid för att få plats på skolan! Ansökan görs här. Har du frågor gällande antagningen? Kontakta Jolanta Laurinski på 08-12021623.

Inbjudan till Öppet Hus! Den 14 mars slår vi upp portarna och välkomnar alla till Maria Elementarskola. Möt våra lärare och elever som visar upp vår verksamhet med stolthet! Skolan är öppen mellan 12.00-14.00. Klockan 14.15 öppnar festsalen fram till klockan 15.00. Håll gärna utkik på vår hemsida för löpande information.
Är ditt barn antaget för hösterminen 2015, eller funderar du på att ställa barnet i kö? Kom till Festsalen klockan 12:30 så berättar vi mer.
Varmt välkomna!

Nu finns vi på Facebook – följ oss gärna för att få de senaste nyheterna!