Expedition: 08-120 216 21 Antagning: 08-120 216 23 exp@meskola.se


Maria Elementarskola är en skola där begrepp som ansvar, hänsyn, stil, estetik och respekt för andra människor, oberoende av nationalitet, religion och social ställning har kännetecknat verksamheten sedan skolan grundades 1885.

Maria Elementarskola har till uppgift att skänka sina elever en så god allmänbildning som möjligt och att förbereda för studier på gymnasieskolans samtliga program. Samtidigt som allas rätt till likabehandling respekteras, undviker vi likriktning och slår vakt om individens frihet. Maria Elementarskola vill aldrig vara en kopia av den allmänna skolan utan den vill värna om sin särart och sina bärande principer, de idéer som lyfter den upp till något efterfrågat och eftersträvansvärt.

Skolavslutning och skolstart
Skolavslutning är den 10/6 klockan 16:30.
Nya PK-klasser har samling den 18/8 klockan 10:00.
Därefter har vi skolstart och upprop för samtliga klasser, PK – åk 9, den 19/8 klockan 10:00.
Lektioner kommer att pågå från och med 20/8.

När vårterminen närmar sig sitt slut är det dags att njuta av vårvädret
Den 12/5 arrangerar fritids Fritidshemmets Dag. Då möts elever, pedagoger och föräldrar för umgänge och korvgrillning i parken Skånegläntan.

Den 4/6 är Skolans Dag som vi hedrar genom att bege oss till Skansen för en heldag bland djur och kultur!